Візитка

Державне підприємство '' Завод хімічних реактивів '' входить до складу Науково-технологічного комплексу "Інститут монокристалів" при Національній академії наук України та має більш ніж 80-річну історію.

Місія підприємства полягає у втіленні знань і потенціалу співробітників в лікарські засоби, що створюються для блага суспільства і для блага кожної окремої людини

Підприємство має шірокій асортімент продукції, що випускається:

Також підприємство займається розробкою технологій виробництва фармацевтичних субстанцій методом органічного синтезу 

На даний момент на ДП "Завод хімічних реактивів" впроваджена Фармацевтична система якості. Фармацевтична система якості відповідає вимогам ліцензійних умов, встановлених місцевим регуляторним органом, і підтверджена ліцензією, а також видобництво окремих фармацевтичних субстанцій пройшли сертифікацію на відповідність виробництва вимогам Належної Виробничої Практики (GMP тіотриазолін)

Лабораторії відділу технічного контролю при підтвердженні якості продукції, що випускається, використовують сучасні хімічні і фізико-хімічні методи контролю та пройшли атестацію в Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками.