Аудіт

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства (в тому числі щодо консолідованої звітності) за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради (у разі її утворення) підприємства чи суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління