Фактори ризику

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства та заходи щодо управління такими ризиками