Винагорода керівника підприємства

Структура, принципи формування і размір винагороди керівника підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням (термін "додаткове благо"; вживається у значенні, визначенному в Податковому кодексі України)


Структура , принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства визначена Контрактом між Національною академію наук України та громадянином Вінниченко Тарасом Юрійовичем від 03 липня 2018р.